Оголошення про ПРОВЕДЕННЯ всеукраїнськОГО відкритОГО архітектурнОГО конкурсУ на кращу проєктну пропозицію багатофункціонального комплексу із апартаментів, готелю та торговельного центру на перетині вул. Небесної Сотні та вул. Володимира Комарова в місті Чернівцях

 

Оголошення

 

На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 08.11.2022р. № 679/35, департамент урбаністики та архітектури міської ради оголошує Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію багатофункціонального комплексу із апартаментів, готелю та торговельного центру на перетині вул. Небесної Сотні та вул. В.Комарова в місті Чернівцях

 

Замовник конкурсу: спільне підприємство «Ринок Буковинський».

Організатор конкурсу: департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради.

Тема конкурсу: розробка проєктної пропозиції багатофункціонального комплексу із апартаментів, готелю та торговельного центру на перетині вул. Небесної Сотні та вул.В.Комарова в місті Чернівцях.

Мета конкурсу: визначення кращих проєктних пропозицій просторового рішення багатофункціонального комплексу із апартаментів, готелю та торговельного центру на перетині вул. Небесної Сотні та вул. В.Комарова в місті Чернівцях з числа поданих, згідно з програмою та умовами конкурсу, присудження їх авторам премій, та визначення переможця конкурсу для подальшого проєктування і реалізації об’єкта проєктування.

Архітектурно-планувальне завдання: знайти варіант комплесного об’ємно-планувального рішення будівлі(вель) багатофункціонального комплексу із врахуванням контексту сформованої забудови, який складається з готелю, апартаментів, торговельного комплексу, дворівневого паркінгу.

Тривалість конкурсу – 4 місяці (від дати, оприлюднення оголошення про проведення конкурсу (з 24 листопада 2022 року по 24 березня 2023р.).

Час, відведений на інформування та реєстрацію учасників – не менше 1 місяця (з 24 листопада 2022 р. по 03 січня 2023 р.).

Час, відведений на проєктування – 2 місяці (з 03 січня 2023р. по 03 березня 2023р.).

Час, відведений на організацію роботи журі та підбиття підсумків – 3 тижні, з дати закінчення встановленого терміну подачі конкурсних робіт (з 03 березня по 24 березня 2023р.).

 

Вимоги до професійного рівня учасників, терміни реєстрації та отримання конкурсної документації. Учасниками конкурсу є автори та авторські колективи, що включають архітекторів, інженерів, дизайнерів, спеціалістів з дизайну архітектурного середовища.

Авторський колектив має представляти керівник авторського колективу, уповноважений іншими членами авторського колективу, який має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та провадить господарчу діяльність на території України.  У складі авторського колективу можуть бути студенти вищих навчальних закладів творчих спеціальностей.

 

Для участі в конкурсі автор (авторський колектив) має оформити заявку у вигляді письмової заяви (звернення) про наміри взяти участь у конкурсі із зазначенням
прізвища, імені, по батькові автора (авторського колективу), поштової та електронної адреси, контактного номера телефону.

Заявка на участь у конкурсі подається особисто або поштою на адресу департаменту урбаністики та архітектури міської ради: 58008, м. Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64-А, або на електронну пошту dua.upp.cmr@gmail.com

 

В день початку конкурсного проєктування (03 січня 2023р.) зареєстровані учасники мають одержати в замовника конкурсу вихідні дані для проєктування.

Участь у конкурсі безкоштовна. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується.

 

Кількість та розміри премій

Для виплати грошової винагороди переможцям конкурсу встановлюється преміальний фонд у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень, в тому числі:

Одна перша премія – 100000 (сто тисяч) гривень.

Одна друга премія  – 60000 (шістдесят тисяч) гривень.

Одна третя премія  – 40000 (сорок тисяч) гривень.

 

Подання конкурсних проектів та їх подальше використання:

Замовник приймає проєктні пропозиції для участі у конкурсі за адресою департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради: 58008, м. Чернівці,
вул. Б. Хмельницького, 64-А, каб. 302. Телефон для довідок: (0372) 55-58-83.                         Час роботи: понеділок – четвер з 8.30 до 17.30, п’ятниця з 8.30 до 17.00.

Проєкти вважаються поданими,  якщо їх відправлено на конкурс або подано  особисто  не  пізніше  03 березня 2023 року. У разі відправлення проєкту поштою його автор повинен повідомити замовнику конкурсу дату відправлення і номер поштової квитанції.

Матеріали, подані пізніше 03 березня 2023 року до участі в конкурсі не допускаються.

 

Іншу інформацію про конкурс можна отримати в департаменті урбаністики та архітектури міської ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 64-А (кабінет 302) або за телефоном (0372) 55-58-83.

 

 

Директор   Андрій ТИМОФІЙЧУК

 

 

 

 

 

Ірина Гержецька 55-58-83

Залишити коментар: