Місцева організація Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області (далі по тексту – Місцева організація) є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України (далі по тексту – Спілка) – суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів Чернівецької області, науковців, інших фахівців, зайнятих в галузі архітектури та містобудування, архітектурної теорії та критики, фахової архітектурної освіти (далі по тексту – члени Спілки), має фіксоване членство і діє на підставі чинного Статуту та Статуту Спілки.

Діяльність Місцевої організації покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, покращенню архітектурного середовища Чернівецької області, підняттю престижу архітектурної професії, об’єднанню зусиль членів Спілки по вирішенню фахових творчих, нормативно-правових  та соціально-економічних питань.

 Головною метою Місцевої організації є:

 • задоволення та захист законних інтересів членів Спілки, надання допомоги у вирішенні їх проблем, координація їх колективних зусиль для всебічного розвитку архітектури і містобудування Чернівецької області;
 • турбота про правовий, соціально-економічний та професійний захист членів Спілки;
 • створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
 • створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного архітектурного середовища.

Основними завданнями Місцевої організації є:

 • забезпечення вільного розвитку і конкуренції творчих напрямків і шкіл в архітектурі України;
 • сприяння вдосконаленню творчої майстерності кожного члена Спілки;
 • захист авторських та суміжних прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, організаційно-правова допомога при здійсненні професійної діяльності, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
 • сприяння культурного розвитку і естетичному вихованню населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • заохочення українських та іноземних митців архітектури шляхом встановлення премій, представлення до державних нагород, почесних звань, а також іменних стипендій.