УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ та ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ  ДЛЯ  ПРИЙНЯТТЯ  АРХІТЕКТОРІВ  ДО ЧЛЕНІВ  НСАУ

Членами Спілки можуть бути професійні творчі працівники – архітектори – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають вищу архітектурну освіту, досягли високого професійного рівня, мають відповідний особистий творчий доробок у сфері архітектурної та містобудівної діяльності, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, визнають програму, статути Спілки та Місцевої організації, Правила професійної етики архітектора, Стандарти професійної діяльності архітектора, беруть участь у діяльності Місцевої організації та сплачують членські внески, фінансову допомогу чи добровільні пожертвування.

Особи, які не мають вищої архітектурної освіти, приймаються в члени Спілки, якщо вони не менше 10 років поспіль займаються архітектурною діяльністю або творчо співпрацюють з членами Спілки, сприяють розвитку та пропаганді архітектури, зробили значний особистий внесок у розвиток архітектури України.

Особам, що одержали кваліфікаційний сертифікат архітектора та вступили до об’єднання сертифікованих архітекторів у складі НСАУ (Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України), надається статус асоційованих членів НСАУ.

Визначним архітекторам-іноземцям, особам без громадянства, які внесли вагомий доробок у розвиток української архітектури, може бути присвоєне звання Почесного члена Спілки. Окремим підприємствам та організаціям галузі за багаторічну співпрацю з Місцевою організацією може бути присвоєне звання Партнера або Генерального партнера Місцевої організації.

Прийняття в члени Спілки здійснюється Місцевою організацією на підставі заяви кандидата  з письмовим зобов’язанням про дотримання ним Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної діяльності архітектора, статутів Спілки та Місцевої організації з наступним затвердженням Президією або пленумом Правління Спілки. До заяви додаються рекомендації від двох членів Спілки і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата.

Члени Спілки отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка. Члени Молодіжної секції Місцевої організації отримують членську картку встановленого зразка Правлінням Місцевої організації.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які подаються на розгляд Правління Місцевої організації:

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ:

Особиста заява Голові місцевої організації НСАУ в Чернівецькій області
(заповнена друкованими літерами, підпис і дата) (1 екз.)

Особиста заява Президенту НСАУ
(заповнена друкованими літерами, підпис і дата)  (2 екз.)

ОСОБОВА АНКЕТА
(заповнена друкованими літерами, з вклеєним фото, підпис і дата)  (2 екз.)

Облікова картка члена спілки
(заповнена друкованими літерами) (1 екз.)

Фото кольорове 3 х 4 см
(4 екз., 2 з них вклеєні в особову анкету)

Автобіографія
(2 екз.)

Рекомендація від двох дійсних членів НСАУ  (по 2 екз.)

Копія диплому про вищу архітектурну освіту (2 екз.) 

або

Копія документу (копії з трудової книжки, тощо), який засвідчує стаж роботи за фахом не менше 10 років (1 екз.)

Всі документи повинні бути вкладені у поліпропіленові файли та  вкладені  у пластикову папку А4

 

АЛЬБОМ ПОРТФОЛІО:

Ілюстративні матеріали творчих робіт  (зшитий альбом формату А4  – 2 екз.)

вимоги : кольоровий друк; на одному аркуші розміщується – одна робота; на кожній роботі повинна бути вказана участь (автор, співавтор);  кожна робота повинна бути підписана та завірена печаткою за місцем роботи або головою правління місцевої організації Спілки.

Протягом 1 місяця після отримання членського квитка член зобов’язаний сплатити вступний внесок  – 600 гривень.