Шановні колеги, члени місцевої організації
Національної Спілки Архітекторів України в
Чернівецькій області!
в і д б у д у т ь с я ч е р г о в і
З В І Т Н І З а г а л ь н і З б о р и
місцевої організації Національної Спілки
Архітекторів України в Чернівецькій області
н а п л а т ф о р м і J o i n Z o o m M e e t i n g
п р и є д н а т и с я д о з у с т р і ч і м о ж н а
з а п о с и л а н н я м
н а д і с л а н и м
в г р у п і Н С А У
в V i b e r

Залишити коментар: