14 листопада 2019 року у місті Львові відбудеться науково-практична конференція “Архітектура Львівщини–старе та нове” 
(до 60-річчя відкриття Львівського будинку архітектора у Пороховій вежі XVI ст.)

  Пріоритетні напрямки:

 Регіональна історія архітектури та містобудування

  • Модерна архітектура в середовищі історичного міста.
  • Актуальні проблеми та практика пам’яткоохоронної діяльності
  • Сучасний архітектурний процес

   Робочі мови конференції: українська, англійська

 

 Організатори:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут архітектури

Національна спілка архітекторів України

Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України

 

Програмний комітет:

Голова:

Богдан Гой, к. арх., доц. кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка», голова правління Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України (ЛОО НСАУ)

Заст. голови:

Юрій Джигіль, к. арх., доц. кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка», член правління ЛОО НСАУ

Наукові координатори:

Богдан Черкес, д. арх., проф., директор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Богдан Посацький,  к. арх.,  проф. кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Члени комітету:

Микола Бевз, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка»

Юрій Верхола, районний архітектор, управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради, член правління ЛОО НСАУ

Юрій Диба, д. арх., декан магістратури ІАРХ, проф. кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка»

Володимир Дідик, ст. викл. кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка», член правління ЛОО НСАУ

Микола Габрель, д. т. н., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка»

Ігор Гнесь, д. арх., проф., завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії Національного університету «Львівська політехніка»

Світлана Лінда, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Тамара Мазур, канд. арх., доц. кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка», член ревізійної комісії ЛОО НСАУ

Галина Петришин, к. арх. проф., завідувач кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Віктор Проскуряков, д. арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»

Оксана Ткачук, т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації

 

 

Організаційний комітет:

Голова: Віталій Шуляр, ст. викл. кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка», член ревізійної комісії ЛОО НСАУ

Члени оргкомітету:

Юрій Горалевич, архітектор, спеціаліст 1 категорії управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради, член правління ЛОО НСАУ

Тетяна Джигіль, директор Львівського будинку архітектора

 

Секретаріат:

Ірина Деревляна, координатор Західноукраїнського архітектурного порталу –  zuap.org

Михайло Хохонь, канд. арх.,  асистент кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка».

 

Координати оргкомітету

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут архітектури, кафедра архітектури та реставрації,

вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 327.

Тел. 032 258-22-08

 

 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 14 листопада 2019 р. (четвер)

 

Національний університет «Львівська політехніка»

Головний корпус, ауд. 204

 

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції (ауд. 204)

 

10.00-10.30 – вітальне слово

 

10.30-12.30 –  І пленарне засідання

                      Головуючий – проф. Богдан Посацький

 

12.00 -12.30      Перерва на каву

 

12.30-14.00 –  ІІ Пленарне засідання

                        Головуючий – доц. Юрій Джигіль

 

14.00-14.30    Перерва на обід

 

14.30-16.00 – ІІІ пленарне засідання

                          Головуючий – доц. Богдан Гой

 

16.00 – 17.00  Перерва

 

Львівський будинок архітектора (Порохова Вежа)

вул. Підвальна, 4

 

17.00-18.00 –  Лекційна година

 

18.00 -19.00 – Круглий стіл «Сучасні проблеми містобудівного розвитку історичних міст України», модератор Юрій Горалевич. Дискусія. Підведення підсумків

 

 

 

Умови участі в конференції:

 

Організаційний внесок становить

150 грн.  – участь в конференції + програма, збірник тез доповідей).

 

Реквізити для сплати оргвнеску

Отримувач: НУ «Львівська політехніка»

ЗКПО 02071010

Р/рахунок: 31254250101057

Банк: ДКС України

МФО 820172

Найменування платежу: назва конференції (Науково-практична конференція «Архітектура Львівщини: старе та нове»)

прізвище та ініціали учасника

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 

Адреса оргкомітету:

79000, Україна, м. Львів, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12

Кафедра архітектури та реставрації ІАРХ НУЛП, гол. корпус, ауд. 327

Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/

Інститут архітектури НУЛП: http://www.lp.edu.ua/iarh

Тези доповідей просимо надсилати на електронну пошту: conf.60archdim@gmail.com  

до 30 жовтня 2019 р.

 

Надходження до оргкомітету матеріалів електронною поштою можна перевірити за тел.:

+38 (032)258-22-08 (Михайло Хохонь); +38 (067)2759262 (Віталій ШУЛЯР);

 

ВИМОГИ

щодо оформлення тез доповідей

Матеріали, подані учасниками конференції, друкуватимуться у збірнику тез доповідей.

Тези подаються українською мовою – 500 слів. Формат аркушів А4 (210х290 мм), поля: зверху 2,0 см, знизу 2,5 см, внутрішнє 1,8 см, зовнішнє 2,2 см (поля дзеркальні). Текст у редакторі MS WORD, шрифт Times New Roman Cyr, кегель 12, міжрядковий інтервал 1.1. Вирівнювання абзаців – по ширині, перший рядок – відступ 1,0 см.

Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання, повну назву організації, закладу чи підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають структурований текст доповіді.

Ілюстрації (макс. 2 шт., чорно-білими) розташовуються у тексті тез та подаються окремими файлами типу jpg (300 dpi).

Передбачено презентацію доповідей в РowerPoint. Файл з презентацією слід подати оргкомітету під час реєстрації.

 

Проживання у готелях – власним коштом учасників конференції

Організатори не займаються пошуком та бронюванням місць для проживання

 

 

Залишити коментар: