8 червня 2018 року  на Замковій горі у м. Збараж  відбувся круглий стіл  на тему „Перспективи розвитку та пропозиції розв’язання насущних проблем діяльності НСАУ і АПУ та їх регіональних відділеньˮ .

Ось коротко про подію:

Порядок денний:

1.Короткий звіт щодо схвалення на попередньому Круглому столі пропозицій та підсумкової резолюції про процес її виконання. Вдосконалення механізмів більш результативного і плідного процесу впровадження та реалізації прийнятих на
Круглому столі рішень
2. Обговорення чинного положення АПУ. Внесення пропозицій щодо змін деяких пунктів, уточнень та правок діючого положення про АПУ. Вироблення позицій та стандартів роботи АПУ
3.Напрацювання пропозицій щодо зміни статусу архітектора в містобудівному процесі та повернення архітектору пріоритетних функцій на всіх етапах прийняття та виконання рішень у законодавчому полі щодо проектно-будівельної діяльності
4.Налагодження співпраці щодо спільної діяльності в організації архітектурних та міждисциплінарних таборів, інших статусних та популяризованих заходів із залученням архітекторів-студентів до спілчанської діяльності.
5.Обмін думками стосовно нових норм у сфері планування території та вироблення зваженої позиції архітектурної спільноти щодо вказаних норм.
6.Різне.
 

1. З першого питання порядку денного Короткий звіт щодо схвалення на попередньому Круглому столі пропозицій та
підсумкової резолюції про процес її виконання. Вдосконалення механізмів більш результативного і плідного процесу впровадження та реалізації прийнятих на Круглому столі рішень.
Слухали: Головка Я. – поінформував про виконану роботу та напрацювання, щодо попередніх засідань, про роботу з місцевими органами.
Вирішили: Вимоги, викладені на круглому столі у Івано-Франківську, лишаються актуальні. Продовжувати роботу з органами місцевого самоврядування. Залучати до співпраці місцевих депутатів. Співпрацювати з міжнародними організаціями,
широко інформувати та доносити до них проблемні питання щодо діяльності учасників містобудівного процесу та переймати позитивний досвід вирішення таких завдань.
Результати голосування: за – 24, проти – 0, утримались – 0.

2. З другого питання порядку денного Обговорення чинного положення АПУ. Внесення пропозицій щодо змін деяких
пунктів, уточнень та правок діючого положення про АПУ. Вироблення позицій та стандартів роботи АПУ.
Слухали: Гой Б. інформував перспективи розвитку та проблеми формування Архітектурної палати України (АПУ) та статистику створених АПУ.
Під час Круглого столу були розглянуті питання порядку денного щодо організації Всеукраїнської та реґіональних відділень АПУ (роз’яснення положень статутних та інших документів, які регулюють роботу НСАУ та безпосередньо АПУ);
організації та пошуку механізмів співпраці і взаємодії АПУ з органами державної та місцевої влади, спеціально уповноваженими органами з контролю у сфері містобудівної діяльності (ДАБІ, будекспертизою та ін.) тощо.
Пікущенко О. – проінформував про процес юридичного оформлення положення АПУ, проблеми та завдання їх вирішення. Також доповів про зміни, які будуть внесені до положення АПУ, наголосив на створенні дисциплінарної комісії.
Вирішили: Доопрацювати та внести зміни до статуту НСАУ, до Типового положення АПУ. Вимагати в керівництва (Президента НСАУ) видати наказ про створення архітектурної палати та завершити юридичне оформлення створення АПУ.

Ввести поняття дійсні та асоційовані члени спілки та виписати їх повноваження, права та обов’язки.

 

Результати голосування: за – 24, проти – 0, утримались – 0.
3. З третього питання порядку денного
Напрацювання пропозицій щодо зміни статусу архітектора в містобудівному процесі та повернення архітектору пріоритетних функцій на всіх етапах прийняття та виконання рішень у законодавчому полі щодо проектно-будівельної діяльності.
Слухали: Головка Я.В., який інформував про проведену нараду з актуальних питань розвитку будівельної галузі в умовах змін містобудівного законодавства. Проблеми співпраці органів ДАБі та архітекторів.
Капака М. –нагадав присутнім про резолюцію Круглого столу 20 січня 2018 року у м. Івано-Франківськ (що додається), щодо роботи та повноважень ДАБі.
Відповідав на запитання присутніх. Участь прийняли Будзик В., Водоп`ян А., Заліщук
О., Головчак О., Гордій І.
Пікущенко О. проінформував про перші напрацювання щодо страхування проектних ризиків, співпрацю страхових компаній з проектними організаціями.
Виказав сподівання щодо розвитку подальшої співпраці в перспективному напрямку страхування проектної роботи та напрацювати варіанти захисту архітекторів- чиновників.
Обговорювали законодавчі новації в системі держархбудконтролю, процедуру реєстрації документів дозвільного і декларативного характеру щодо будівництва об’єктів різних класів наслідків. Зокрема, розглянуто типові недоліки, допущені

забудовниками під час заповнення та подачі на розгляд до ДАБІ документів про початок виконання підготовчих та будівельних робіт і про прийняття їх в експлуатацію, а також надано роз’яснення щодо шляхів вирішення зазначених порушень.
Вирішили: Розробити шляхи спільної співпраці між органами державної влади, проектними та будівельними організаціями для гарантування ефективної реалізації архітектурних проектів. Впорядкувати процедуру сертифікації архітекторів.
Напрацювати систему змін щодо містобудівного кодексу.
Організувати роботу щодо систематизації порушень, вказаних ДАБІ, наголосити на порушеннях формального або ангажованого характеру, які потрібно надати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для сприяння професійній роботі архітекторів. При невиконані вимог, підготувати та організувати мітинг на
вересень-жовтень 2018р.
Знайти шляхи і способи та домогтися ліквідації ДАБІ, як другого центрального органу виконавчої влади у будівництві.
Домогтися створення міністерства архітектури, містобудування і будівництва.
Результати голосування: за – 24, проти – 0, утримались – 0.

4. З четвертого питання порядку денного
Налагодження співпраці щодо спільної діяльності в організації архітектурних та міждисциплінарних таборів, інших статусних та популяризованих заходів із залученням архітекторів-студентів до спілчанської діяльності.
Слухали: Гоя Б. – голову правління Львівської ООНСАУ. Доповів про результати співпраці із студентами, залучення архітекторів-студентів до діяльності, про організацію фестивалю приурочену до 110-річчя утворення Спілки архітекторів у Львові на тематику: „Пошук ідентичності у сучасній архітектурі Україниˮ, який проводиметься Свірзькому замку.
Пікущенко О. та Капака М. – доповіли про роботу із студентами в місцевих навчальних закладах.
Вирішили: Рекомендувати активізувати роботу для відкриття кафедри архітектури, коледжу тощо в м. Тернополі, працювати для залучення молодих спеціалістів до архітектурної спільноти.

 

Результати голосування: за – 24, проти – 0, утримались – 0.

5. З п’ятого питання порядку денного.
Обмін думками стосовно нових норм у сфері планування території та вироблення зваженої позиції архітектурної спільноти щодо вказаних норм.
Слухали: Пікущенко О., який висунув пропозицію створити пенсійний (накопичувальний) фонд для страхування архітекторів.
Вирішили: взяти до уваги та опрацювати юридично-правову базу пенсійного фонду.
Результати голосування: за – 24, проти – 0, утримались – 0.

Голова правління ТООНСАУ Я.В.Головко
Секретар Г.І. Іваницька

Залишити коментар: