Члени Молодіжної секції Місцевої організації мають статус асоційованого члена та є кандидатами у члени Спілки. Порядок утворення та діяльності Молодіжної секції, процедура набуття статусу члена Молодіжної секції визначається відповідним положенням, яке приймається та затверджується Правлінням Місцевої організації.